Политика за използване на бисквитите (cookies)

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“ (COOKIES POLICY)

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица и е неразделна част от Общите условия за използване на сайта naturprodukt.bg („Уебсайтът“) от физически лица – крайни потребители („Вие“, „Вас“, „Ваш“).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ (COOKIES)?

„Бисквитките“ са малки пакети информация, изпращани от страниците на Уебсайта към браузъра Ви, който след това съхранява тази информация във Вашето крайно устройство – смартфон, таблет, компютър.

„Бисквитките“ ни помагат да улесним потребителя и да подобрим функционалността на Уебсайта ни. „Бисквитките“ позволяват на нашия Уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузъра, който ползвате в момента (при сесийните „бисквитки“), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези  „бисквитки“.

Например, те ни помагат да запомним Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и да Ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас.

През някои „бисквитки“ непременно се обработва информация за Вас, която е от естество да Ви идентифицира като физическо лице, т.е. представлява лични данни за Вас. Такава информация е например Вашият IP адрес, информация относно уеб браузъра, който използвате, Вашето потребителско поведение, както и онлайн идентификаторите, които се създават за Вас чрез „бисквитките“ при посещението на Уебсайта.

Администраторът за личните Ви данни, обработвани чрез „бисквитки“ е „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, с ЕИК 831391117, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, представлявано заедно и поотделно от управителите Жечко Димитров Калчев и Джузепе Нарди („Натурпродукт“, „ние“, „нас“, „наш“).

Повече за начините, по които използваме Вашите лични данни, в това число относно Вашите права като субект на данните, можете да прочетете в нашата Политика за личните данни.

Ние използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, параграф 1, букви „а“ и „е“ от  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент относно защитата на данните“, „ОРЗД“, „GDPR“).

Нашият Уебсайт използва няколко вида „бисквитки“, както следва:

– Строго необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са активни по подразбиране и служат за гарантирането на нормалното функциониране на нашия Уебсайт, включително, за да може потребителите на нашия Уебсайт да виждат неговото съдържание. Използването на тези „бисквитки“ може да бъде преустановено чрез промяна на настройките на Вашия браузър.

– Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими за предоставянето на допълнително съдържание на нашия Уебсайт, например за промяна на предпочитания език и/или показване на допълнителни графики. Използването на тези „бисквитки“ зависи от Вашето изрично съгласие, като Вие може да включите или изключите по всяко време използването на тези „бисквитки“ чрез Панела за управление на „бисквитките“, достъпен по всяко време на нашия Уебсайт.

– Аналитични „бисквитки“ – тези „бисквитки“ служат за анализ на Вашето потребителско поведение и предпочитания на нашия Уебсайт. Някои от тези „бисквитки“ са предоставени от трети лица, напр. Google Ireland Limited, с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), в рамките на услугата Google Analytics. Използването на тези „бисквитки“ зависи от Вашето изрично съгласие, като Вие може да включите или изключите по всяко време използването на тези „бисквитки“ чрез Панела за управление на „бисквитките“, достъпен по всяко време на нашия Уебсайт.

–  „Рекламни бисквитки“ – тези „бисквитки“ идентифицират Вашето потребителско поведение и позволяват да Ви бъде предоставено персонализирано рекламно съдържание. Най-често тези „бисквитки“ се предоставят от трети лица, напр. Google чрез услугата Google Adsense. Използването на тези „бисквитки“ зависи от Вашето изрично съгласие, като Вие може да включите или изключите по всяко време използването на тези „бисквитки“ чрез Панела за управление на „бисквитките“, достъпен по всяко време на нашия уебсайт.

Независимо от горното, Вие можете да преустановите използването на всички видове „бисквитки“, вкл. строго необходимите „бисквитки“, чрез промяна на настройките на Вашия браузър по всяко време. За целта можете да изберете някой от линковете долу съобразно ползвания от Вас уеб браузър, като проследите докрай съответните инструкции:

 

В случай че сте отказали използването на „бисквитки“ изцяло или частично, е възможно функционалностите на нашия Уебсайт да не бъдат достъпни или достъпът Ви да бъде ограничен, и Вие да не можете да виждате цялото или част от съдържанието на нашия Уебсайт.

Информацията, включително Вашите лични данни, събрани посредством „бисквитките“ на нашия уебсайт се използват за следните цели:

  • За идентифициране на Вашето крайно устройство, чрез което е осъществен достъпът до нашия Уебсайт;
  • За извършването на т.нар. „сегментиране“ на посетителите на нашия Уебсайт. Сегментирането представлява процес, при който посетителят на нашия Уебсайт бива обособен в отделни посетителски групи с общи интереси. Обособяването се извършва въз основа на идентифицираните посетителски предпочитания по време на престоя в нашия Уебсайт;
  • За да подобряваме съдържанието и функционалностите на нашия Уебсайт, както и за да улесним посетителското преживяване като избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни (когато това се налага), и при партниране с Google Analytics.

АНАЛИЗ НА ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА и уеб пиксели

Нашият уебсайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics на Google. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия Уебсайт. Съхранената в „бисквитките“ информация се се предава на сървъра на доставчика на техническото решение (Google) и се съхранява там. Ние получаваме от Google анонимизирана, статистическа информация под формата на доклади относно как потребителите ползват нашия Уебсайт, броя посещения, други уебстраници и рекламите, от които те са достъпили Уебсайта, и друга информация за аналитични и статистически цели.

Вие можете да откажете използването на „бисквитките“, предоставени с Google Analytics, посредством Панела за управление на „бисквитки“, достъпен по всяко време на нашия уебсайт или чрез промяна на настройките за Вашия браузър.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, параграф 1-ви, буква „а“Вашето изрично съгласие.

Ние ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

За повече информация за това как Google предоставя своите услуги чрез „бисквитки“ и гарантира поверителността на Вашите данни, моля, вижте следната страница: Как Google използва „бисквитките“ – Поверителност и условия – Google.

Отделно от горното, Google предоставя отделна приставка за Вашия уеб браузър, чрез която можете да предотвратите Вашите лични данни да бъдат използвани от Google Analytics във всички уебсайтове. Приставката е достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Този Уебсайт използва още и Meta Pixels – услуга, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, с адрес 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Meta“).

Meta Pixels представляват програмен код, поставен на Уебсайта, който ни позволява да проследим поведението на потребителите на Уебсайта (брой посещения и кликвания, отваряни подстраници, предпочитания и интереси). Тази информация бива използвана, за да се групират съответните потребители съобразно техните интереси и предпочитания, като бъдат насочвани определени реклами към тях през платформите на Meta. По този начин повишаваме ефективността на нашите реклами.

Чрез Meta Pixels също биват обработвани Ваши лични данни, в това число IP адрес, потребителското Ви поведение, информация за уеб браузъра, който ползвате, и друга информация от естество да Ви идентифицира като физическо лице.

Правното основание за обработването на лични данни, с оглед на използването рекламни „бисквитки“, е член 6, параграф 1-ви, буква „а“ от ОРЗДВашето изрично съгласие.

Вие можете да откажете използването на рекламните „бисквитки“, предоставени през услугата на Meta Pixels, посредством Панела за управление на „бисквитки“, достъпен по всяко време на нашия Уебсайт или чрез промяна на настройките за Вашия браузър.

колко дълго се съхраняват „бисквитките“ на вашето устройство?

По-долу, в табличен вид, можете да разберете какви, конкретно, „бисквитки“ използва нашият Уебсайт, от кой домейн са поставени, в това число колко дълго се съхраняват.

Наименование

Цел/и

Доставчик на услуга

Домейн

Времетраене

1. cookies_notice_accepted

Функционална – съхранява информация относно активирате/деактивирането на „бисквитките“ чрез Панела за тяхното управление

Натурпродукт

Поставена от .naturproduct.bg

За времето на сесията

2._gat_gtag_UA

Аналитични – създава за Вас като посетител на Уебсайта уникален идентификатор

Google

Поставена от .naturproduct.bg

1 (една) минута

3. DV

Рекламни – използва се за целите на персоналното таргетиране и реклама

Google

Поставена от

www.google.com

1 (един) ден

4. _gid

Аналитични  – отброява и съхранява броя посещения на нашия Уебсайт

Google

Поставена от .naturproduct.bg

1 (един) ден

5. wd

Функционална – използва се, за да разпознава и чете разделителната способност на екрана

Meta

Поставена от .facebook.com

 

7 (седем) дни

6. OTZ

Аналитични – проследява информация относно трафика на Уебсайта

Google

Поставена от

www.google.com

11 (единадесет) дни

7. OTZ

Аналитични – проследява информация относно трафика на Уебсайта

Google

Поставена от

www.google.com

17 (седемнадесет) дни

8. OGPC

Аналитична – използва се, за да съхранява информация относно предпочитания, свързани с Google Maps

Google

Поставена от

www.google.com

30 (тридесет) дни

9. OGP

Аналитична – използва се, за да осигури функционалност на Google Maps

Google

Поставена от

www.google.com

30 (тридесет) дни

10. 1P_JAR

Аналитични и рекламни – съхранява информация за това как потребителят използва Уебсайта;

Google

Поставена от

www.google.com

и

www.google.bg

30 (тридесет) дни

11. _gcl_au

Аналитични и рекламни – отчита ефективността на рекламите в Уебсайта.

Google

Поставена от .naturproduct.bg

90 (деветдесет) дни

12. _fbp

 

 

 

 

Аналитични – съхранява информация относно посещенията на Уебсайта

Meta

Поставена от . naturproduct.bg

90 (деветдесет) дни

13. AEC      

Функционални – обезпечава, че заявките, които извършвате в рамките на сесията Ви на сърфиране, са направени от Вас, а не от други уебсайтове.

Google

Поставена от

www.google.com

и

www.google.bg

90 (деветдесет) дни

14. NID

Аналитични – съхранява информация относно Вашите предпочитания като езикови настройки, колко резултати да Ви бъдат показвани на страница, др.

Google

Поставена от

www.google.com

и

www.google.bg

6 (шест) месеца

15. IDE

Рекламни – използва се, за да Ви показва реклами от Google на този Уебсайт

Google

Поставена от

www.google.com

10 (десет) месеца

16. SOCS

Функционална – съхранява информация относно избора Ви на „бисквитки“

Google

Поставена от

www.google.com

и

www.google.bg

10 (десет) месеца

17. CONSENT

Функционална – съхранява информация относно избора Ви на „бисквитки“

Google

Поставена от

www.google.com

и

www.google.bg

10 (десет) месеца

18. datr и sb

Функционални и аналитични – използва се, за да идентифицира дали уеб браузърът се използва за свързване с Facebook, включително обезпечава срещу измамни влизания в профила Ви във Facebook;

Meta

Поставена от

.facebook.com

10 (десет) месеца

19. _ga

Аналитична – съхранява информация относно броя посещения на Уебсайта

Google

Поставена от .naturproduct.bg

13 (тринадесет) месеца

ДОСТЪП ДО „БИСКВИТКИТЕ“, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ УЕБСАЙТА НИ?

При използване на Уебсайта www.primlife.bg, върху крайното устройство на потребителя се поставя и съхранява единствено строго необходими „бисквитки“, използването на които представлява легитимен интерес на Натурпродукт, за да можем да осигурим достъп до Уебсайта и електронните услуги, предоставяни на него. Всички останали „бисквитки“ могат да бъдат поставени едва след като предоставите Вашето информирано съгласие чрез Панела за управление на „бисквитките“. Веднъж даденото съгласие, Вие винаги можете да откажете, като отново достъпите наличния на Уебсайта ни Панел чрез съответния бутон за регулиране настройките на „бисквитки“.

Последна актуализация: 30.03.2023 г.

Продукти PrimLife

PrimLife е подходящ за употреба при: Предменструалният синдром (ПМС), Болезнен цикъл, Ендометриоза, Поликистозни яйчници, Менопауза, Репродуктивни нарушения, Проблеми с кожата, Акне, Екзема, Дерматит.

Бързи връзки

Контакти

"НАТУРПРОДУКТ" ООД София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4;

Primlife@naturprodukt.bg - Примерен

(02) 979 12 19; Факс: (02) 971 12 17

Контакти

"НАТУРПРОДУКТ" ООД София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4;

Primlife@naturprodukt.bg - Примерен

(02) 979 12 19; Факс: (02) 971 12 17

ПРИ ХОРМОНАЛНИ ПРОМЕНИ​

Предменструалният синдром (ПМС), предшестващ менструалния цикъл, се характеризира с емоционална лабилност и честите промени в настроението, повишен апетит към сладки храни, болка в гърдите, поява на акне, може да бъде предотвратен при редовен прием на масло от вечерна иглика.

Постигането на хормонален баланс (нормални нива на естроген, прогестерон, пролактин) повишава значително възможността от зачеване при жени, планиращи бременност. Приемът на масло от вечерна иглика е с благотворен ефект и за облекчаване на някои от проявите, свързани с настъпването на менопаузата, а именно горещи вълни, нарушения в съня, промени по кожата, склонност към депресия.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

Висок холестерол и сърдечносъдови проблеми

 Маслото от вечерна иглика допринася за намаляване на лошия холестерол и баланса при високо кръвно налягане.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

Висок холестерол и сърдечносъдови проблеми

Маслото от вечерна иглика допринася за намаляване на лошия холестерол и баланса при високо кръвно налягане.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

ПРОБЛЕМИ СЪС СТАВИТЕ, КОСАТА И КОЖАТА

Маслото от вечерна иглика е богато на Омега-6 мастни киселини, благодарение на които се подобрява състоянието на ставите, кожата и косата. Антиоксидантната активност в маслото от вечерна иглика спомага за ограничаване на възпалението при ставни проблеми. Рисков фактор за развитието на различни костно-ставни проблеми (артрит, остеопороза) са хормоналните промени, настъпващи при менопаузата. Маслото от вечерна иглика балансира хормоналните нива. Ревматоидният артрит (РА) е вид автоимунно заболяване, което означава, че имунната система атакува собствените си клетки и тъкани. Някои проучвания предполагат, че GLA може да намали болката и да подобри функцията при хора с лек до умерен ревматоиден артрит. *6 Преглед на проучвания от Австралия от 2011 г. заключава, че GLA, открит в масло от вечерна иглика, семена от пореч или масло от касис, осигурява умерено облекчаване на болката и увреждането при хора с ревматоиден артрит. *7 Повишеният прием на ненаситени мазнини е свързан с намален риск от остеопороза, която кара костите да станат слаби и чупливи. Това състояние засяга особено жените след менопаузата. Маслото от иглика се състои почти изцяло от ненаситени мазнини и се смята от някои, че противодейства на загубата на костна маса, наблюдавана при жени с остеопороза. *3 18-месечно проучване от Южна Африка съобщава, че комбинираната употреба на масло от иглика, рибено масло и калциеви добавки или забавя, или намалява загубата на костна маса при по-възрастни жени (средна възраст 79) в сравнение с контролна група от жени на подобна възраст, получаващи плацебо.8 Според проучването, жените, получили комбинацията, са имали увеличение на плътността на бедрената кост от 1,3% (срещу загуба от 2,3% в групата на плацебо). Докато костната плътност на лумбалния гръбначен стълб или долната част на гърба остава непроменена в групата с масло от иглика, групата на плацебо има 3,2% намаление на костната плътност.

Маслото се предлага в меки капсули, лесни за поглъщане и удобна форма за дозиране.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

ПРОБЛЕМИ СЪС СТАВИТЕ, КОСАТА И КОЖАТА

Маслото от вечерна иглика е богато на Омега-6 мастни киселини, благодарение на които се подобрява състоянието на ставите, кожата и косата. Антиоксидантната активност в маслото от вечерна иглика спомага за ограничаване на възпалението при ставни проблеми. Рисков фактор за развитието на различни костно-ставни проблеми (артрит, остеопороза) са хормоналните промени, настъпващи при менопаузата. Маслото от вечерна иглика балансира хормоналните нива. Ревматоидният артрит (РА) е вид автоимунно заболяване, което означава, че имунната система атакува собствените си клетки и тъкани. Някои проучвания предполагат, че GLA може да намали болката и да подобри функцията при хора с лек до умерен ревматоиден артрит. *6 Преглед на проучвания от Австралия от 2011 г. заключава, че GLA, открит в масло от вечерна иглика, семена от пореч или масло от касис, осигурява умерено облекчаване на болката и увреждането при хора с ревматоиден артрит. *7 Повишеният прием на ненаситени мазнини е свързан с намален риск от остеопороза, която кара костите да станат слаби и чупливи. Това състояние засяга особено жените след менопаузата. Маслото от иглика се състои почти изцяло от ненаситени мазнини и се смята от някои, че противодейства на загубата на костна маса, наблюдавана при жени с остеопороза. *3 18-месечно проучване от Южна Африка съобщава, че комбинираната употреба на масло от иглика, рибено масло и калциеви добавки или забавя, или намалява загубата на костна маса при по-възрастни жени (средна възраст 79) в сравнение с контролна група от жени на подобна възраст, получаващи плацебо.8 Според проучването, жените, получили комбинацията, са имали увеличение на плътността на бедрената кост от 1,3% (срещу загуба от 2,3% в групата на плацебо). Докато костната плътност на лумбалния гръбначен стълб или долната част на гърба остава непроменена в групата с масло от иглика, групата на плацебо има 3,2% намаление на костната плътност.

Маслото се предлага в меки капсули, лесни за поглъщане и удобна форма за дозиране.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ПРОБЛЕМИ

 Маслото от вечерна иглика допринася за намаляване на лошия холестерол и баланса при високо кръвно налягане.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ

ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ПРОБЛЕМИ

 Маслото от вечерна иглика допринася за намаляване на лошия холестерол и баланса при високо кръвно налягане.

АКТИВНО ПОМАГА ПРИ